گروه مضرابی(زهی_کوبه ای)

آوریل 6, 2024

معرفی ساز سنتور

ساز سنتور ساز زهی موسیقی ایرانی است. فرهنگ دهخدا سنتور را این‌گونه معنی کرده است «از سازهای ایرانی به شکل ذوزنقه که دارای سیم‌های بسیاری است […]
آوریل 5, 2024

معرفی ساز قانون

ساز قانون Qanun&Kanon قانون از ساز‌های قدیمی و کهن در موسیقی ایران است که قابلیت نواختن ردیف موسیقی ایرانی را دارد. سازی است زهی مضرابی، یعنی […]
مارس 26, 2024

معرفی ساز کاخن (کاخون)

ساز کاخن در دسته ساز‌های کوبه‌ای قرار می‌گیرد. برای نواختن ساز باید روی ساز بنشینند و با انگشتان و کف دست بر روی صفحه‌ی جلویی که […]
معرفی ساز کاخن (کاخون)
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more