موسیقی دوتار

دسامبر 31, 2023

معرفی ساز دوتار

فرق دوتار و سه تار | بهترین سازنده دوتار برای معرفی ساز دوتار ایتدا باید گفت این ساز، از جمله سازهای زهی با دسته ای بلند است […]
معرفی ساز دوتار
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more