معرفی نی انبان

مارس 27, 2024

معرفی ساز نی انبان

ساز نی انبان سازی هوا صداست با لوله‌های صوتی مضاعف (دوتایی). نام دیگرش نی همبونه یا همبونه است. در نواحی جنوبی ایران مانند بوشهر، خوزستان، هرمزگان […]
معرفی ساز نی انبان
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more