معرفی ساز رباب

دسامبر 31, 2023

معرفی ساز رباب

ساز رباب افغانی  آشنایی با سازهای قدیمی و ویژگی‌های آنها، دریچه‌ای تازه را در موسیقی بومی و محلی به روی ما می‌گشاید. دانشجویان موسیقی بهتر است […]
معرفی ساز رباب
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more