معرفی ساز تمپو یا داربوکا

ژانویه 2, 2024

معرفی ساز تمپو یا داربوکا

معرفی ساز تمپو یا داربوکا داربوکا که با نام ‌های طبل جام، تومپرلکی، تارابوکا نیز شناخته می ‌شود، یک ساز کوبه‌ای تک سر است که در […]
معرفی ساز تمپو یا داربوکا
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more