ساز کمانچه چند سیم دارد

آوریل 2, 2024

معرفی ساز کمانچه

 ساز کمانچه از  جمله سازهای زهی-آرشه ای به شمار می رود. از سازهای ملی موسیقی ایران است و به علت وسعت صدای زیاد (بیش از چهار […]
معرفی ساز کمانچه
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more