تمبک ریتم 6/8

مارس 28, 2024

معرفی ساز تنبک

آموزش ساز تنبک ساز تنبک، یکی از سازهای کوبه‌ای ایرانی است. این ساز پوستی، از نظر سازشناسی جزء طبل‌های جام‌ شکل محسوب می‌شود که از این […]
معرفی ساز تنبک
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more