ترومپت

ژانویه 10, 2024

معرفی ساز ترمپت

 ساز ترمپت تاریخ ترمپت های اولیه شاید به دوران قبل از میلاد مسیح برگردد و گویا در میان سپاهیان روم رواج داشته است. گونه ابتدایی آن […]
معرفی ساز ترمپت
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more