اصفهان

مارس 29, 2024

معرفی ساز دف

ساز دف، یکی از سازهای کوبه‌ای در موسیقی ایرانی می باشد که شامل حلقه‌ای چوبی است که پوست نازکی بر آن کشیده‌ است و با ضربه‌های […]
معرفی ساز دف
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more