آموزش سنتور در اصفهان

آوریل 6, 2024

معرفی ساز سنتور

ساز سنتور ساز زهی موسیقی ایرانی است. فرهنگ دهخدا سنتور را این‌گونه معنی کرده است «از سازهای ایرانی به شکل ذوزنقه که دارای سیم‌های بسیاری است […]
معرفی ساز سنتور
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more