معرفی سازهای کوبه ای

مارس 29, 2024

معرفی ساز دف

ساز دف، یکی از سازهای کوبه‌ای در موسیقی ایرانی می باشد که شامل حلقه‌ای چوبی است که پوست نازکی بر آن کشیده‌ است و با ضربه‌های […]
مارس 28, 2024

معرفی ساز تنبک

آموزش ساز تنبک ساز تنبک، یکی از سازهای کوبه‌ای ایرانی است. این ساز پوستی، از نظر سازشناسی جزء طبل‌های جام‌ شکل محسوب می‌شود که از این […]
ژانویه 2, 2024

معرفی ساز دایره زنگی

آشنایی با ساز  تامبورین | معرفی کامل ساز دایره زنگی یا تامبورین «ساز دایره زنگی» از جمله سازهای کوبه ای است که در اندازه های مختلفی […]
ژانویه 2, 2024

معرفی ساز تمپو یا داربوکا

معرفی ساز تمپو یا داربوکا داربوکا که با نام ‌های طبل جام، تومپرلکی، تارابوکا نیز شناخته می ‌شود، یک ساز کوبه‌ای تک سر است که در […]
معرفی ساز نقاره
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more