معرفی سازهای زهی زخمه ای

مارس 30, 2024

معرفی ساز گیتار

ساز گیتار نوعی ساز زهی است که با پیک یا انگشت نواخته می شود و از این جهت که سیم های آن در اثر ارتعاش تولید […]
ژانویه 10, 2024

معرفی ساز کمانچه کلاسیک ترکیه ای

ساز کمانچه کلاسیک ترکیه ای، کمانچه ای گلابی شکل است که سه سیم دارد. این ساز در حالت ایستاده و با قراردادن آن بین هر دو […]
معرفی ساز باغلاما
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more