معرفی سازهای آرشه ای

آوریل 3, 2024

معرفی ساز ویولن

ویولن ساز زهی و آرشه‌ای است. این ساز کوچک‌ترین عضو سازهای زهی آرشه‌ای است. برای نواختن معمولاً روی شانه چپ قرار می‌گیرد و با آرشه که در دست راست نوازنده‌است نواخته می‌شود. کوک سیم‌های ویولن از زیر به بم به ترتیب: می (سیم اول)، لا (سیم دوم)، ر (سیم سوم)، سل (سیم چهارم).....
ژانویه 13, 2024

معرفی ساز کنترباس

معرفی ساز کنترباس سازهایی هستند که در ساختمان آن زه (سیم) بکار رفته است و با آرشه ( کمان ) نواخته میشود.در خانواده ساز ویولن می […]
ژانویه 13, 2024

معرفی ساز ویولا

معرفی ساز ویولا، ساز ویولا سازی زهی، كامپوزيت كوردوفون، لوت، با آرشه نواخته میشود. این ساز در زبان آلمانی: ويولا،‌ در زبان فرانسوی و ايتاليايی: ويولا […]
ژانویه 13, 2024

معرفی ساز ویولنسل

ویلنسل ، ویلنچلو   (Cello or Violoncello) تاريخچه ساز ويولنسل (چلو) ساز ویولنسل یکی از سازهای متعلق به خانواده ويولن از ويولا دا براچيو (viola da […]
معرفی ساز ویولنسل
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more